Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLY V OBCI HLUBOKÁ - historie

22. 2. 2013
V roce 1875 byla povolena škola v Hluboké a obec začala se stavbou školní budovy uprostřed návsi č.p. 25 (dnes kulturní dům). Ta byla dokončena již za rok, tj. v roce 1876 a bylo v ní zahájeno vyučování s 84 žáky. Kromě žáků z Hluboké docházely do školy i děti z Kalce a z Odlezel. Prvním učitelem byl Prokop Böhm, ve školním roce 1881-1882 je uváděn učitel Josef Kroner a od roku 1882 Václav Tesař. Ten zde působil více let a byl české národnosti. V létech 1892 a 1918 učil v Hluboké učitel Emilian Trautmann. Počet dětí v německé škole v Hluboké začal klesat, když v roce 1886 byla v Přehořově otevřena expozitura německé školy ze Žihle.
Do ní přešly děti z obce Odlezly. Roku 1898 byla v Přehořově zřízena česká menšinová škola a do ní chodily české děti z Přehořova, z Odlezel a z Hluboké. Jak narůstalo národní uvědomění, děti z Kalce přestávaly docházet do Hluboké a chodily do českých škol, pravděpodobně do Strážiště. V roce 1883 bylo v německé škole v Hluboké 83 dětí, roku 1886 po odchodu odlezských již jen 74 a v roce 1913 pouze 24 dětí. V období mezi oběma světovými válkami měla německá škola v Hluboké stabilní počet dětí kolem 30.
Historie české školy v Hluboké začíná roku 1919, kdy za četnické asistence byla otevřena v budově staré německé školy č.p.25 jednotřídní česká škola v bytě uvolněném po německém učiteli Emilianu Trautmannovi. Česká i německá škola byly v jedné budově odděleny pouze chodbou a po čase německá škola byla přemístěna na určitou dobu do č.p. 1, bývalého hostince. Prvním českým učitelem byl v roce 1919 Václav Maleček z Kralovic, demobilizovaný voják rakouské armády. V Hluboké působil pouze několik měsíců. Po něm nastoupil r. 1919-1920 Stanislav Jelínek, který poté 4 roky působil v Žihli na měšťanské škole jako odborný učitel českého jazyka. V roce 1920-1928 působil v Hluboké Jindřich Kudrhalt, který bydlel ve staré škole č.p. 25. 1928-1929 František Vojtíšek.

skola_hluboka2.jpg


V roce 1930 byla postavena nákladem čsl. státu nová budova č.p. 36, na tehdejší dobu velmi moderní. Státní menšinová škola byla postavena podle projektu architekta Josefa Hlaváčka firmou Prokop a Chrudimský z Plzně. Skutečné náklady byly vyúčtovány v částce 388 000 Kčs, i když rozpočet zněl na 550 000 Kčs. Vedle jednotřídní obecné školy zde byla i třída mateřské školy. Docházely sem děti z Hluboké, z Kalce a polovina dětí z Chrašťovic (druhá polovina chodila do Strážiště). Ve škole byla také školní knihovna, která půjčovala v roce 1930 250 knih. V letech 1929-1931 zde učil Václav Ulrych, 1931-1938 se stal řídícím učitelem František Janeček (viz foto), ten také v budově bydlel a do Hluboké přišel ze školy v Rabštejně.
V roce 1938 byla česká škola uzavřena a do budovy se nastěhovala škola německá s učitelem Franzem Stallou. Němci převzali i mateřskou školu. Na jaře 1945 byli ve škole umístěni uprchlíci ze Slezska. 1.9.1945 byla znovu otevřena česká škola v Hluboké s devíti žáky a jejich počet se zvyšoval až na 26 v roce 1953. Prvním učitelem po válce byl Vojtěch Kepka 1945-1947 ze Zruče. V roce 1947 přišel na školu František Kraus z Plas, který před tím působil na jednotřídní škole v Březíně. Oženil se s Bedřiškou Pešíkovou z Hluboké a hlubocké škole zůstal věrný až do roku 1961, kdy 1.10.1961 byla škola uzavřena, jelikož v ní zůstalo jen 13 žáků a výhled ukazoval na další pokles. Žáci i jejich učitel přešli do žihelské školy, kde pan
učitel František Kraus vyučoval na vyšším stupni až do svého odchodu do důchodu v roce 1981.Uzavřenou školní budovu převzal Okresní ústav národního zdraví v Plzni a používal ji řadu let jako sklad medikamentů a zdravotnických potřeb. Dnes je v prvním patře byt ve kterém žije rodina Františka Krause.

skola_hluboka.jpg

 

skola_hluboka1.jpg

 Zapsáno podle kroniky pana učitele Františka Krause


zdroj: http://www.obec-zihle.cz/e_download.php?file=data/editor/125cs_1.pdf&original=%C5%BDihelsk%C3%BD+zpravodaj+-2010.pdf

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář